"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2017 Ngày 29 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2017 Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng. 03
24-11-2017 Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương. 08
24-11-2017 Quyết định số 3527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 14
24-11-2017 Quyết định số 3528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 20
24-11-2017 Quyết định số 3529/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 25
24-11-2017 Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 31
24-11-2017 Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 36
24-11-2017 Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 41
24-11-2017 Quyết định số 3533/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế. 46
24-11-2017 Quyết định số 3534/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 52
24,445,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner