"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2017 Ngày 29 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2017 Quyết định số 3535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp. 03
24-11-2017 Quyết định số 3536/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ. 08
24-11-2017 Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh. 13
24-11-2017 Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc. 18
24-11-2017 Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 23
24-11-2017 Quyết định số 3540/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. 28
24-11-2017 Quyết định số 3541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 35
24-11-2017 Quyết định số 3542/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu. 42
24-11-2017 Quyết định số 3543/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 49
24-11-2017 Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú. 56
24,444,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner