"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2017 Ngày 30 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2017 Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang. 03
24-11-2017 Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn. 06
24-11-2017 Quyết định số 3546/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên. 13
24-11-2017 Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện An Phú. 20
24-11-2017 Quyết định số 3548/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân. 27
24-11-2017 Quyết định số 3549/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn. 34
24-11-2017 Quyết định số 3550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. 41
27-11-2017 Quyết định số 3553/QĐ-UBND về việc ban hành cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 48
27-11-2017 Quyết định số 3554/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang. 51
24,444,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner