"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo. 03
30-11-2017 Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 04
05-12-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. 06
05-12-2017 Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2017 Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc kết thúc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2016. 20
28-11-2017 Quyết định số 3568/QĐ-UBND ban hành Đề án tổ chức, hoạt động Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. 22
29-11-2017 Quyết định số 3585/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi. 37
29-11-2017 Quyết định số 3586/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 45
01-12-2017 Quyết định số 3608/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 55
01-12-2017 Quyết định số 3609/QĐ-UBND về việc ngừng, bổ sung danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh An Giang năm 2017. 60
04-12-2017 Quyết định số 3625/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 65
04-12-2017 Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Giao thông Vận tải đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh. 67
04-12-2017 Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang. 69
24,444,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner