"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2017 Ngày 21 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2017 Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
11-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Tân. 51
12-12-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 61
24,445,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner