"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2013 Ngày 22 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2012 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. 02
04-01-2013 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
08-01-2013 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc ban hành Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh An Giang. 33
14-12-2012 Báo cáo số 188/BC-UBND tÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2012. 43
14-12-2012 Báo cáo số 189/BC-UBND tÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III + IV NĂM 2012. 113
25,928,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner