"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2015 Ngày 27 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
03-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
14-02-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2015. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2015 Quyết định số 241/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Quản lý và sử dụng hiệu quả sinh khối cây lúa sản xuất năng lượng trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh An Giang đến năm 2030. 21
10-02-2015 Kế hoạch số 39/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. 32
11-02-2015 Kế hoạch số 40/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2015. 40
25-02-2015 Kế hoạch số 49/KH-UBND triển khai thi hành Luật Hộ tịch. 46
25,741,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner