"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2015 Ngày 22 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
10-06-2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2015 Quyết định số 983/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2015. 09
09-06-2015 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc công bố cơ sở dữ liệu Việt kiều, công dân tỉnh An Giang đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài năm 2014. 11
10-06-2015 Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 22
12-06-2015 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 39
12-06-2015 Quyết định số 1040/QĐ-UBND việc phê duyệt Kế hoạch mở rộng kết quả thực hiện Dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam” do JICA tài trợ. 48
25,932,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner