"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
21-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh An Giang. 105
07-12-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc chủ động phối hợp ứng phó khi có tin bão khẩn cấp vào An Giang. 116
19-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang,. 120
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2007 Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 trên địa bàn tỉnh An Giang. 123
28,516,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner