"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2014 Ngày 24 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
08-09-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2014 Quyết định số 1352/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh An Giang năm 2015. 29
04-09-2014 Quyết định số 1462/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đa dạng có lợi thế của doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước đến năm 2020. 39
05-09-2014 Quyết định số 1478/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020. 43
08-09-2014 Quyết định số 1485/QĐ-UBND phê duyệt Đề án khai thác cải tạo, trồng lại rừng, quy hoạch sản xuất nông lâm kết hợp tại Lâm trường Tỉnh đội, xã Tân Tuyến, xã Cô Tô và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020. 52
10-09-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015. 57
27,300,921 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner