"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2013 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
01-04-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Dân phòng. 12
01-04-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố. 18
05-04-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện. 24
09-04-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 26
09-04-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. 30
09-04-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 33
09-04-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang. 37
09-04-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện. 40
10-04-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2013 - 2015. 45
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
03-04-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Phú Tân. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2013 Quyết định số 698/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Phú Tân. 55
17-04-2013 Công văn số 392/UBND-VX v/v thông báo thi môn thay thế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. 66
27,270,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner