"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2013 Ngày 05 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
15-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động tại khu di tích văn hoá – lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 93
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
26-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu. 108
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
16-08-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Châu Đốc. 129
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2013 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 137
23-08-2013 Quyết định số 1829/QĐ-UBND hủy bỏ Điểm c Khoản 3 của Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. 139
22-08-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014. 141
27,334,100 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner