"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2013 Ngày 27 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
14-03-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang. 07
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
20-02-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2013. 09
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
19-03-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2013 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục năm 2012. 23
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
15-01-2013 Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2013. 27
15-01-2013 Chương trình số 01/CTR-UBND chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu. 50
27,301,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner