"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2013 Ngày 27 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các phương tiện tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
10-06-2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
15-04-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 15
29-05-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2013 Quyết định số 1108/QĐ-UBND ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 49
06-06-2013 Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 51
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
28-12-2012 Quyết định số 4356/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 52
27,267,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner