"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 30 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
01-11-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 41
01-11-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
02-11-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư. 52
21-11-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
02-11-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2008. 60
07-11-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. 63
28,489,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner