"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2015 Ngày 08 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. 03
22-04-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
21-04-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2015 Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang. 20
04-05-2015 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013. 34
04-05-2015 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015. 61
25,803,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner