"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2022 Ngày 28 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2022 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 08
24-01-2022 Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi giai đoạn 2022 - 2036 tỉnh An Giang. 12
24-01-2022 Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022. 24
24-01-2022 Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022. 36
19-01-2022 Công văn số 65/UBND-KTN về việc triển khai quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
27,334,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner