"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2021 Ngày 29 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2021 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2021 Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 13
24-11-2021 Quyết định số 2811/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1788/QĐ-UBND và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2021 Quyết định số 429/QĐ-VPUBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 19
25,759,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner