"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2020 Ngày 16 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
08-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
08-04-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 18
13-04-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2020 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 22
01-04-2020 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 29
07-04-2020 Quyết định số 777/QĐ-UBND điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (lần 2). 33
08-04-2020 Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc chọn 28 xã điểm và 02 huyện điểm tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 35
24,524,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner