"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2020 Ngày 29 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2020 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh An Giang. 04
22-04-2020 Quyết định số 902/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 12
23-04-2020 Công văn số 418/UBND-KGVX thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. 104
27-04-2020 Công văn số 432/UBND-KGVX triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 107
24,636,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner