"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2020 Ngày 18 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
28-07-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 02
28-07-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Lưu trữ trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2020 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 35
04-08-2020 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cung cấp điện và tiết kiệm năng lượng tỉnh An Giang. 38
24,524,720 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner