"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 31 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
12-08-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
17-08-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
31-08-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 18
31-07-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 24
07-08-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
12-08-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép. 34
19-08-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. 37
24-08-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về củng cố công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. 39
27-08-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về củng cố, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở. 42
31-08-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 – 2010. 44
28,490,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner