"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2022 Ngày 10 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2021 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
30-12-2021 Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
31-12-2021 Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND. 25
31-12-2021 Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
31-12-2021 Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. 32
04-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang. 38
PHẦN Văn bản khác
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang
30-12-2021 Quyết định số 112/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh An Giang. 41
28,509,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner