"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2018 Ngày 12 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
10-04-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2018 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 25
02-04-2018 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2018 tỉnh An Giang. 29
03-04-2018 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang. 37
09-04-2018 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực năm 2018 thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 39
03-04-2018 Kế hoạch số 155/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA 2017). 60
06-04-2018 Kế hoạch số 178/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. 63
09-04-2018 Kế hoạch số 181/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 72
24,364,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner