"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2018 Ngày 31 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2018 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 02
23-05-2018 Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030. 11
24-05-2018 Quyết định số 1146/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
24-05-2018 Quyết định số 1169/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0. 42
24-05-2018 Chỉ thị số 1148/CT-UBND về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4. 55
24,362,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner