"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2018 Ngày 25 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2018 Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc ban hành Khung số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 04
13-06-2018 Quyết định số 1364/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Châu Đốc. 07
13-06-2018 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018. 09
15-06-2018 Quyết định số 1394/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 10
18-06-2018 Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 14
18-06-2018 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang. 18
20-06-2018 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới. 38
21-06-2018 Quyết định số 1450/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. 40
24,362,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner