"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2018 Ngày 13 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2018 Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2018 tỉnh An Giang. 03
05-07-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2021. 11
09-07-2018 Quyết định số 1588/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025. 21
10-07-2018 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017. 34
10-07-2018 Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 và Kế hoạch, biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018. 38
11-07-2018 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 45
11-07-2018 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 50
09-07-2018 Kế hoạch số 417/KH-UBND thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018. 55
24,363,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner