"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2018 Ngày 24 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 15
18-07-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang. 18
19-07-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2018 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên. 28
13-07-2018 Quyết định số 1631/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018. 30
13-07-2018 Quyết định số 1637/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018. 31
13-07-2018 Quyết định số 1638/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018. 32
13-07-2018 Quyết định số 1639/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018. 33
13-07-2018 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 34
13-07-2018 Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 35
18-07-2018 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 36
18-07-2018 Thông báo số 452/TB-UBND phân công tạm thời của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021. 37
24,363,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner