"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-03-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010. 04
22-03-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”. 08
22-03-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung 05 chức danh công tác ở ấp, khóm được hưởng chế độ phụ cấp địa phương. 10
22-03-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 11
22-03-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 13
22-03-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 14
22-03-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 16
22-03-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 17
22-03-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 18
22-03-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 19
22-03-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006. 21
09-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ban hành Bản Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 27
19-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học An Giang giai đoạn 2006 - 2010". 45
20-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bản Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nướcvề thương mại ở địa phương. 55
20-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của Công ty Điện nước An Giang. 64
25-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc hủy bỏ nội dung khoản 7, Chỉ thị số 27/2004/CT-UB ngày 10/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 66
16-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành nông Nghiệp giai đoạn 2006-2010. 67
24-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn II (2006-2010). 74
01-03-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. 87
01-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. 88
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010. 94
17-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc phòng trừ dịch bệnh đạo ôn và rầy nâu bảo vệ lúa đông xuân 2005-2006. 105
24-02-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 107
08-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc đầu tư cơ sở vật chất trường học. 109
28,515,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner