"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2015 Ngày 06 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2015 Quyết định số 106/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh An Giang. 49
19-01-2015 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015. 103
25,789,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner