"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2015 Ngày 24 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
10-07-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Tân. 10
10-07-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2015 Quyết định số 1301/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2016. 46
09-07-2015 Quyết định số 1323/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 77
15-07-2015 Quyết định số 1377/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2016. 79
16-07-2015 Quyết định số 1394/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2016. 86
06-07-2015 Kế hoạch số 301/KH-UBND tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015. 91
25,745,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner