"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2015 Ngày 17 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2015 Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016-2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
05-11-2015 Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2015. 27
06-11-2015 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang. 33
06-11-2015 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang. 36
10-11-2015 Quyết định số 2541/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020. 46
10-11-2015 Quyết định số 2549/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018. 65
09-11-2015 Kế hoạch số 513/KH-UBND thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020. 76
25,941,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner