"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2015 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
09-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2015 Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản; Thể dục thể thao cho mọi người; Tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang. 23
02-12-2015 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
04-12-2015 Kế hoạch số 571/KH-UBND bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 35
04-12-2015 Kế hoạch số 574/KH-UBND tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 44
25,802,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner