"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2020 Ngày 24 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
03-06-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
03-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
11-06-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1748/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang. 20
Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
05-06-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố Long Xuyên. 21
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-06-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”. 30
15-06-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”. 32
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2020 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 33
17-06-2020 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 36
25,721,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner