"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2015 Ngày 23 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
11-11-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-11-2015 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. 30
13-11-2015 Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang những tháng cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 44
13-11-2015 Quyết định số 2580/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí và Kế hoạch đấu thầu Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 54
13-11-2015 Kế hoạch số 520/KH-UBND triển khai đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 77
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
03-11-2015 Quyết định số 4166/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 82
10-11-2015 Quyết định số 4219/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Phú Tân. 108
25,834,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner