"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
17-11-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2015 Quyết định số 2603/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015. 82
19-11-2015 Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang. 89
19-11-2015 Quyết định số 2617/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. 108
25,935,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner