"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 05 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 04
10-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2012. 07
10-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc quy định về nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
10-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh. 11
10-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 14
10-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 16
10-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. 20
10-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc ban hành quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
10-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2012 - 2013. 27
10-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là nhà giáo công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Lao động Thương binh - Xã hội và Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 30
10-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. 32
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
09-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ban hành các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối. 43
31-10-2012 Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
01-11-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Châu Đốc. 51
16-11-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2012 Quyết định số 2048/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
21-11-2012 Kế hoạch số 58/KH-UBND v/v Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012. 74
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2012 Công văn số 2720/VPUBND-VX v/v cho chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013. 79
28,562,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner