"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 31 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh An Giang. 03
25-10-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
25-10-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 20
26-10-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 25
26-10-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 28
26-10-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2007 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá. 32
29-10-2007 Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp – TTCN tỉnh An Giang giai đoạn 2007 – 2010. 33
28,528,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner