"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2015 Ngày 03 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2015 Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 03
18-03-2015 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 12
18-03-2015 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 22
18-03-2015 Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 33
18-03-2015 Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 44
18-03-2015 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 60
18-03-2015 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 70
18-03-2015 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 81
18-03-2015 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện An Phú, tỉnh An Giang. 94
18-03-2015 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 104
18-03-2015 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 112
25,683,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner