"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 31 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô của bến xe Long Xuyên (bến tạm). 03
02-06-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
03-06-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
03-06-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
03-06-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 19
09-06-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
09-06-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải. 36
14-06-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ban hành Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác Tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
12-07-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 63
12-07-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015. 76
21-07-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 80
28,483,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner