"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 30 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
09-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang. 39
09-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 41
12-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. 43
21-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 45
21-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất, gia công, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang. 53
30-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 – 2009. 58
06-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 63
20-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh An Giang. 65
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2009 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 68
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2009 Công văn số 16/VP.UBND-XDCB về việc Đính chính văn bản số 3945/UBND-XDCB ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh. 75
28,560,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner