"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2015 Ngày 08 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
16-03-2015 Chỉ thị số 06/2015/CT-UBND về việc củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 52
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
19-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân. 56
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2015 Kế hoạch số 90/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. 65
18-03-2015 Kế hoạch số 94/KH-UBND công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2015. 70
18-03-2015 Kế hoạch số 95/KH-UBND tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2012 - 2015) thực hiện Chương trình và Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh An Giang, giai đoạn 2012 - 2020. 73
25,684,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner