"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2013 Ngày 22 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ/HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 04
12-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 08
12-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
12-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
12-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
12-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. 18
12-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
12-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
12-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
12-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
12-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 32
12-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
12-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang. 37
12-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 40
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
18-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 44
18-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 47
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
30-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 50
30-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 54
30-07-2013 Nghị quyết số 03/2013//NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2013-2020. 57
30-07-2013 Nghị quyết số 04/2013//NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/4/2013 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy An Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. 59
30-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2013. 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 63
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2013 Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 65
27,300,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner