"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2014 Ngày 26 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 03
13-03-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 16
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
12-02-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Châu Đốc. 19
20-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 27
17-02-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc cấm chôn cất và di dời thi hài, hài cốt tại khu quy hoạch Công viên văn hóa Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2014 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định 1496/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 34
10-02-2014 Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi hành Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. 49
06-03-2014 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Chợ Mới. 50
13-03-2014 Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 51
17-03-2014 Kế hoạch số 18/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2014. 53
19-03-2014 Thông báo số 12/TB-UBND về việc chủ trương thu hồi đất dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 75
19-03-2014 Thông báo số 13/TB-UBND về việc chủ trương thu hồi đất dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm). 78
27,293,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner