"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2014 Ngày 21 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
31-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
31-03-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 19
02-04-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
10-04-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
11-04-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 50
16-04-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh An Giang. 58
10-04-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 60
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
14-04-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
09-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 72
27,266,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner