"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2014 Ngày 29 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 03
08-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. 07
08-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
08-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. 22
08-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
08-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2014 - 2015. 32
08-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang. 35
08-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc thông qua tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 37
08-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 39
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2014 Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 62
07-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 63
07-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
07-07-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 65
07-07-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
08-07-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên, huyện An Phú. 67
08-07-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang. 69
27,271,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner