"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2021 Ngày 06 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
19-08-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2021 Quyết định số 1943/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
20-08-2021 Quyết định số 1963/QĐ-UBND ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023. 45
27-08-2021 Kế hoạch số 530/KH-UBND tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021. 59
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
26-08-2021 Công văn số 3369/UBND-TH về việc đính chính thể thức văn bản. 66
25,936,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner