"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 31 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thủy sản tỉnh An Giang. 04
04-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
11-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Điều 20 của Quyết định 712/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang v/v ban hành bản Quy định cụ thể hóa Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.’’. 31
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Tăng cường vai trò, năng lực của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 35
25-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địabàn tỉnh An Giang. 46
31-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc công bố đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
02-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 81
09-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư. 114
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. 146
27-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá và Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. 166
20-03-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ mặt trận, đoàn thể công tác ở khóm, ấp. 174
20-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 175
20-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành khung, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. 177
20-03-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 179
20-03-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử. 182
30-03-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Bản quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 184
24-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác trong nông nghiệp. 194
26-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. 197
31-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. 199
06-02-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 201
06-02-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch "Năm giáo dục - 2007". 204
28,507,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner