"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2014 Ngày 27 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
09-05-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang. 32
18-06-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động tại Khu Du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 36
12-06-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT -UBND về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang. 50
Ủy ban nhân dân huyện An Phú
04-06-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về tăng cường vai trò lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2014 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi và điều chỉnh thông tin cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
17-06-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 64
26-04-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
27,270,797 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner