"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
  Sơ đồ trang Công báo  
  • Trang chủ
  • Công báo
    Văn bản quy phạm pháp luật
    Văn bản theo lĩnh vực
    Văn bản hết hiệu lực
    Đăng nhập
  • Giới thiệu
  • Tổng tập
  • Tra cứu văn bản
  • Tra cứu đơn giản
    Tra cứu chi tiết
    29,213,587 lượt truy cập
    Download Acrobat Reader
    Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
    free flash banner on free flash banner